• 02-474-0160
 • 080-058-5999
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mon - Sat 08.30-19.00

บริการถ่ายทอดสดเพื่อการสำรวจ ประเมิน มาตรฐานโรงพยาบาลระดับโลก JCI - AACI - GHA

Virtual Survey และ Hybrid Survey เกิดขึ้นมาในช่วงที่ COVID-19 ระบาดอยู่ทั่วโลก มีผลกระทบให้องค์กรที่ทำงานด้านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลทั่วโลกไม่สามารถเดินทางเพื่อตรวจประเมินโรงพยาบาลในหลายๆประเทศ ซึ่งโรงพยาลหลายๆแห่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไปก่อนหน้านี้แล้วใบรับรองจะมีอายุตามที่กำหนดไว้ และจำเป็นที่จะต้องตรวจประเมินใหม่เพื่อต่ออายุการรับรอง จึงเกิด Virtual Survey ขึ้นมาเพื่อให้คณะกรรมการประเมินมาตรฐานสามารถเข้าตรวจสอบสถานพยาบาลได้เสมือนกับการเดินตรวจที่สถานที่จริง
MAS Thailand เราเชี่ยวชาญงานถ่ายทอดสดโทรทัศน์ในระดับมืออาชีพ และให้บริการด้าน IT อย่างครบวงจร เราสามารถนำเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดรวมกับเทคโนโลยี Virtual Meeting ด้วยโปรแกรม Zoom, Microsoft Team หรือโปรแกรมอื่นๆ ทำให้เกิดระบบ Virtual Survey หรือ Video Survey ที่สามารถใช้งานได้จริง คล่องตัวสูง มีคุณภาพของสัญญาณที่ดี เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างราบลื่นที่สุด

ข้อกำหนดมาตรฐานการทำระบบ Virtual Survey จาก JCI

Image
Image
Image

อุปกรณ์ Virtual Survey ใน 1 ชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถเข็น (Mobile Cart) จะประกอบไปด้วย 4 ระบบหลักๆ ได้แก่ 

 1. ระบบอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง
 2. ระบบกล้องถ่ายทอดสดและการส่งภาพ
 3. ระบบคอมพิวเตอร์และ IT
 4. ระบบสำรองไฟฟ้า
อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกติดตั้งไว้บนรถเข็น 3 ชั้น ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 • สามารถใช้งานอินเตอร์ได้ทั่วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์
 • สามารถเดินใช้งานสำรวจได้ทุกพื้นที่ กล้องจะส่งภาพมาที่รถเข็นด้วยระบบไร้สาย สามารถเดินเข้าพื้นที่แคบได้สะดวกคล่องตัว
 • มีระบบไมค์โครโฟนและหูฟังสำหรับล่าม
 • แบตเตอรี่สำรองสำหรับไมค์และกล้อง
 • พลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบคอมพิวเตอร์
 • ไฟส่องสว่างสำหรับพื้นที่ๆแสงสว่างไม่พอ
 • กล้องความละเอียดสูงสามารถ Zoom in / Zoom out ได้ ถ่ายทอดภาพเอกสารได้อย่างชัดเจน
Image
Image

Case Study
การตรวจประเมิน RE-ACCREDIT การรับรองมาตรฐาน JCI ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันที่ 14-18 ธันวาคม 2020)

มาสซ์ (ประเทศไทย) ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำเนินการติดตั้งระบบ Virtual Survey การตรวจประเมินมาตรฐาน JCI ผ่านระบบ Zoom ด้วยรถ Mobile เคลื่อนที่ได้ทุกพื้นที่ภายในตึก จำนวน 3 ชุด ในรถโมบายแต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ถ่ายทอดสดโทรทัศน์ระดับมืออาชีพ อุปกรณ์แปลภาษาสำหรับล่าม อุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 4G LTE และสามารถใช้งานเดินสำรวจได้ต่อเนื่องมากกว่า 16 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราได้มีโอกาสดูแลงานสำคัญ ในนาม มาสซ์ (ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดีกับศูนย์หัวใจฯ ที่ได้รับการต่ออายุ RE-ACCREDIT การรับรองมาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก "มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ"
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ Virtual Survey ติดต่อ 081-669-4858 หรือ cs@mas.in.th